Bảng giá cáp điện CV của Cadivi 1/12/2015

10:13 28-06-2016

Lượt xem: 13693

Cáp điện CV là cáp có 1 ruột đồng Cu và 1 lớp cách điện PVC (Cu/PVC).

Cáp CV có từ 2.5mm2 đến 400mm2.

Cáp CV nhỏ hơn 10mm2, được phân ra từng cuộn 100m với nhiều màu đỏ, vàng, xanh, đen, Te (sọc xanh vàng).

Cáp CV lớn hơn 10mm2, thường dùng là màu đen cho dây pha và dây trung tính, cáp Te sọc xanh vàng.

Bài viết khác