Tổng hợp một số tài liệu điện khác: Đồ án, Luận văn, Tiểu luận, Giáo trình...

21:39 28-06-2015

Lượt xem: 5387

Phần 1: 15 đồ án ngành điện các loại, được nén vào 1 file duy nhất, chi tiết bên trong như hình phía dưới.

 

Link tải về: kích thước file: 27M

 

http://daycapdien.com/download/15-do-an-nganh-dien.rar

 

 

 

Phần 2: 4 Luận văn ngành điện. được nén vào 1 file duy nhất, chi tiết bên trong như hình phía dưới.

 

Link tải về: kích thước file: 31M

 

http://daycapdien.com/download/4-luan-van-nganh-dien.rar

 

 

 

Phần 3: 14 tài liệu khác trong ngành điện. được nén vào 1 file duy nhất, chi tiết bên trong như hình phía dưới.

 

Link tải về: kích thước file: 24M

 

http://daycapdien.com/download/14-tai-lieu-dien-khac.rar

 

 

Bài viết khác